Initiatiefgroep “OssehaarFaseC”

Wij voelen de noodzaak de volgende uitspraak te doen, omdat er in de PERS, http://www.coevordernieuws.nl en in de wandelgangen een verkeerd en onjuist beeld van ons wordt geschetst.
Wij- en met ons alle bewoners die wij tot nu toe hebben gesproken -zijn niet tegen de tijdelijke opvang van Oekraïners op de locatie face C van Ossehaar. Doch doet de houding van de gemeente ons een enkele kritische vragen oproepen. Ons doel is het voorkomen, dat na de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen (max. 1 jaar), een AZC op ons woongebied gaat ontstaan. We zijn van mening, dat dit niet in een woongebied geplaatst dient te worden en dat er betere locaties in Coevorden zijn. Immers op Ossehaar waren er geen voorzieningen vóór 12 april 2022, voordat men met de bouw is begonnen. Dit in tegenstelling wat de gemeente Coevorden nu naar buiten brengt, dat er wel al voorzieningen aanwezig waren.

De wijk Ossehaar is opgezet en door de gemeente Coevorden gepromoot op basis van een unieke wijk, gelegen tussen water, stad en land. De gemeente biedt rust, ruimte en een prachtige natuur naast een rijke historie en diversiteit aan voorzieningen. Aspecten waarop bewoners tot koop zijn overgegaan. Vele bewoners hebben op basis aldaar een woning gekocht.

Citaat uit brief van de gemeente Coevorden 11 april 2022:
“Op korte termijn plaatsen we op een deel van het terrein Ossehaar Fase C, 40 tijdelijke woonunits en een tijdelijk gebouw voor gezamenlijke voorzieningen”. “Hierdoor bieden we tijdelijk woonruimte aan zo’n 120 vluchtelingen. Door de onzekere situatie weten we nog niet precies voor hoe lang dit zal zijn. We gaan uit van minimaal 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging tot een jaar”. “In de woonvisie staat dat voor Coevorden wordt gezocht naar ruimte om te bouwen en betaalbare huisvesting. Met name voor kleine huishoudens. Daaruit komt voort, dat we als gemeente bij het ontwikkelen van Ossehaar Fase C gaan voor een nieuwe combinatie van koop- en huurwoningen. De gemeente werkt daarvoor op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan”

Feiten die er tot nu toe zijn opgedaan uit het gesprek met de Gemeente op 12 mei jl.:

Mag je er nu van uit gaan dat de noodopvang door het COA zal worden gebruikt (of door gemeente) als een nieuw in het land opgezette AZC? Zal er dan naast Oekraïners, andere mensen die asiel hebben aangevraagd, ook worden geplaatst? De inwoners van de wijk Ossehaar hebben er belang bij dat rust, een prettige leefbaarheid en veiligheid worden gecontinueerd en gewaarborgd. Is dit dan nog langer te waarborgen? Doch doet dit ons twijfelen mede door de kennis waar AZC locaties zijn gevestigd en de problemen, die daaruit voortvloeien in de omgeving. Zijn de zorgen onder bewoners die voortvloeien hieruit dan niet gegrond?

Om die reden willen wij in gesprek blijven met de gemeente en zijn de volgende punten voor ons, als direct omliggende bewoners, van belang:

Naar aanleiding van reacties van meerdere deelnemers hebben we onze naam veranderd in OssehaarFaseC.nl.
Voor reacties zijn wij bereikbaar op het volgende email adres: info@OssehaarFaseC.nl.
Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze ideeën t.b.v. de wijk Ossehaar?
Vul dan het deelnameformulier in op: http://www.ossehaarfasec.nl/aanmelden